Over Stichting Z.V.C.L.

Zorg Vakanties voor ouderen, Chronisch zieken en  Lichamelijk gehandicapten


Stichting Z.V.C.L. is een 100% non-profit organisatie zonder winstoogmerk.

Stichting Z.V.C.L. wil er niet alleen zijn voor de gehandicapte mens, ook voor; zijn of haar partner, alleenstaanden en ouderen, die niet meer alleen op vakantie, kunnen, durven of willen gaan. Samen is leuker dan alleen. 

Stichting Z.V.C.L. is opgericht op 27 september 2002 te Leeuwarden.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 01097672 

 

Postadres
Stichting Z.V.C.L.  

Europaweg 98  7766 AM Nieuw-Schoonebeek  

Voorzitter: Ria Lammers-Bruggink 

Mob: 0630426607  

E-mailadres: info@zvcl.nl


Bestuursleden


Voorzitter/secretaris

Ria Lammers-Bruggink

Tel: 0630426607

Penningmeester 
Ans van Rijs - de Boer

Tel: 0619240329

Vacature Secretaris
Uw naam 

Uw telefoonnummer


Beleid en visie


Download
Beleidsplan
Beleidsplan 2018.pdf
Adobe Acrobat document 301.6 KB
Download
Statuten
statuten-2002.pdf
Adobe Acrobat document 121.9 KB
Download
Statutenwijzigingen 2010
statutenwijziging 2010.pdf
Adobe Acrobat document 838.7 KB

Financieel


 Fiscale nummer: RSIN 815635266

Download
Jaarverslag 2020
jaarverslag incl. logo 2020.pdf
Adobe Acrobat document 178.4 KB
Download
Begroting 2019-2020
begroting en afrekening 2019-2020.pdf
Adobe Acrobat document 115.3 KB
Download
Jaarrekening 2019-2020
jaarrekening 2019-2020.pdf
Adobe Acrobat document 120.9 KB


Beloningsbeleid


De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.